Gracias por visitar mi perfil de Blingee! [+♥] Peace & Love !

_♥_♥___♥_ ♥    
♥___♥_♥___♥  
_♥_McFLY!_♥   
__♥ _____♥    
___♥___♥
____♥_♥
___ _♥ 


_♥_♥___♥_ ♥    
♥___♥_♥___♥  
_♥_JONAS!_♥   
__♥ _____♥    
___♥___♥
____♥_♥
___ _♥ 

_♥_♥___♥_ ♥    
♥___♥_♥___♥  
_♥_DEMI!_♥   
__♥ _____♥    
___♥___♥
____♥_♥
___ _♥ 

_♥_♥___♥_ ♥    
♥___♥_♥___♥  
_♥_SELENA!_♥   
__♥ _____♥    
___♥___♥
____♥_♥
___ _♥ 

_♥_♥___♥_ ♥    
♥___♥_♥___♥  
_♥_MILEY!_♥   
__♥ _____♥    
___♥___♥
____♥_♥
___ _♥ 

_♥_♥___♥_ ♥    
♥___♥_♥___♥  
_♥_ANIME!_♥   
__♥ _____♥    
___♥___♥
____♥_♥
___ _♥ 

_♥_♥___♥_ ♥    
♥___♥_♥___♥  
_♥_MANGA!_♥   
__♥ _____♥    
___♥___♥
____♥_♥
___ _♥ 


(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__fan Demi lovato♫♫♫
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__fan Jobros (Jonas brothers)♥♥♫
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__fan Selena gomez ♫♫♫
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__Fan Joe jonas ♥♥♥♫
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__Fan Miley cyrus♫♫♫
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__Fan J.O.N.A.S!♫♫♥♥
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__Fan Sunny entre estrellas ♫♫♥♥ 
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__Fan Magos en waverly place♫♫♥♥ 
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__Fan Jemi ♥♥♥ 
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__Fan Nelena♥♥♥
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__Fan Niley ♥♥
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´)¸.•`´)…
____[*]__♫__Fan Nick Jonas ♥♥♫
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´
____[*]__♫__Fan Kevin Jonas ♥♫
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´
____[*]__♫__Fan Frankie Jonas ♥♫
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´
____[*]__♫__Fan ashley tisdale ♥♥♫
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´
____[*]__♫__Fan Camp rock ♫♫♥♥ 
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´
____[*]__♫__Fan Programa de proteccion de princesas♫♫♥♥ 
..(“•.¸(“•.¸*¤*¸.•`´
____[*]__♫__Fan anime & manga ♫♫♥♥ 
)¸.•`´)…
____[*]__♫__°°
..(“•.¸(“•.¸**¸.•`´)¸.•`´)…
..(¸.•`´(¸.•`´**“•.¸)“•.¸)…●

~~~~~~~~~~~$$$$
~~~~~~~~~~$$$$$$
~~~~~~~~~.$$$**$$
~~~~~~~~~$$$’~~`$$
~~~~~~~~$$$’~~~~$$
~~~~~~~~$$$~~~~.$$
~~~~~~~~$$~~~~..$$
~~~~~~~~$$~~~~.$$$
~~~~~~~~$$~~~$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$…Cantar♫♫
~~~~~~~.$$$$$$* …es
~~~~~~$$$$$$$’…..mi
~~~~.$$$$$$$ ….pasión♥♥ 
~~~$$$$$$’`$
~~$$$$$*~~~$$ …..al 
~$$$$$~~~~~$$.$..
$$$$$~~~~$$$$$$$$$$. …igual
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
$$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$…que 
$$$~~~`$$’~~~$$~~~$$$$
3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ …joe jonas♫♥
~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$
~`*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ….y 
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$’
~~~~~$$*$$$$$$$$$’ ……demi lovato ♫♥ 
~~~~~~~~~~““~$$
~~~~~~~~~~~~~~~`$
~~~~~~~~..~~~~~~$$
~~~~~~$$$$$$~~~~$$….JEMI rocks!!!!
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~.$$
~~~~~~$$$$$$~$


_______*__00000000_0000000
______*___0000000000000000* 
______*____00000000000000 __Copia esto 
_______*_____00000000000* 
________*_______00000
_________*________0* __Si te gusta
_000000___00000___*
00000000_0000000___*
0000000000000000____*
_00000000000000_____*
___00000000000_____*
______00000_______* 
________0________*
________*__000000___00000* El anime♥♥♫
_______*__00000000_0000000
______*___0000000000000000* el 
______*____00000000000000
______*______00000000000* Manga♥♥♫
_______*________00000
________*_________0* 
_________*________* y si 
_________*__O___*_______
___________.OO.__*_______* 
___________.OOO._*__________.O. * .*
___________.OOOO.______-.OOO. * .* . * .
___________.OOOOO._-.OOOO. * .* . Tambien te gusta
__________.OOOOOOOOOOO. * . * . * . * .
_____-.OOOOOOOOOOOOO. * .* . Demi Lovato♥♥♫
.OOOOOOOO0000000OOOO. * . * . * . *
_____-.OOOOOOOOOOOOO. * . * . * Selena Gomez♥♥♫
__________.OOOOOOOOOOO. * . * . * 
___________.OOOOO._-.OOOO. * . *. * . *
___________.OOOO.______-.OOO. * .* Y 
___________.OOO.____________.O. * . *. * JoBros♥♥♫ 
___________.OO.__000000000000000 000000000000000
000000000000000_0000 00000000000
00000000000000___000 00000000000
0000000000000_____00 00000000000
000000000000_______0 00000000000
00000000000_________ 00000000000
0____________  ____ ________ 00
000_______Disney_stars_ __ 00000
000000 _______Rocks_______ 00000
0000000_____________ ____0000000
000000_________0____ _____000000
00000_______0000000_ ______00000
0000_____00000000000 00_____0000
000___00000000000000 00000___000

JoeAdamJonas<3__
JoeAdamJonas<3__
____Joe<3_______
____Joe<3_______
____Joe<3_______
____Joe<3_______
____Joe<3_______
____Joe<3_______
JoeAdamJonas<3__
JoeAdamJonas<3__

Joe_______Joe_____Joe___Joe_______Joe_Joseph Adam
Joe_____JosephAdamJonas_Joe_______Joe_Joseph Adam
Joe____Joe____Joe____Joe_Joe_____Joe__Joe___ ____
Joe____Joe___________Joe_Joe_____Joe__Joe___ ____
Joe_____Joe_________Joe___Joe___Joe___Joseph J.__
Joe______Joe_______Joe_____Joe_Joe____Joe___ ____
Joe_______Joe_____Joe______Joe_Joe____Joe___ ____
JoeAdamJ.___Joe_Joe_________JoeJ._____Joseph Adam
JoeAdamJ._____Joe____________Joe______Joseph Adam

JosephJonas___Joseph___JosephAdam_
JosephJonas__JosephAJ__JosephAdam_
____Joe______Joe__Joe__Joe________
____Joe______Joe__Joe__Joe________
____Joe______Joe__Joe__JosephJ____
____Joe______Joe__Joe__JosephJ____
JJ__Joe______Joe__Joe__Joe________
JosephJ______JosephAJ__JosephAdam_
Joseph________Joseph___JosephAdam_╔═══╗♫
║███║  My iPod is playing:
║(O) ║ --> [♥]S.O.S - JONAS BROTHERS
╚═══╝ •▪.٭

╔═══╗♫
║███║  My MP4 is playing:
║(O) ║ --> [♥]Believe in me - Demi Lovato
╚═══╝ •▪.٭

╔═══╗♫
║███║  My MP4 is playing:
║(O) ║ --> [♥] Falling In Love - McFly
╚═══╝ •▪.٭

► P l a y. ▌▌ P a u s e. ■ S t o p. ♥ L o v e

♥♥____♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥_♥♥____♥♥_♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥_♥♥ _____♥♥
♥♥____♥♥_♥♥____♥♥__♥♥___♥♥_♥♥♥_____♥♥______♥♥_____♥♥
♥♥____♥♥_♥♥____♥♥___♥♥_♥♥ _♥♥♥_____ ♥♥♥♥♥♥___♥♥___♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥_____♥♥♥___♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥____♥♥_♥♥
♥♥____♥♥_♥♥____♥♥____♥♥♥___♥♥♥_____♥♥_________♥♥♥
♥♥____♥♥_♥♥____♥♥____♥♥♥___♥♥♥♥♥♥♥_♥♥__________♥♥
♥♥____♥♥_♥♥____♥♥____♥♥♥___♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥______♥♥

...........* ...*
........*..param...*
.....*..paramore...*
...*..paramore.......*
..*.paramore Fans!!!...*................*....*
.*..paramoreparamore.....*.........*..FANS....*
*..paramoreparamorepara...*....*...paramore!!!.*
*..paramoreparamoreparamore...*....*...paramore.*
.*..paramoreparamorepara...*..*...paramore...*
..*...paramoreparamorepara..*...paramore...*
...*....PARAMOREPARAMOREPARAMOREPARAMOR...*
.....*....PARAMOREPARAMOREPARAMORE...*
........*....PARAMOREPARAMOREPARAM...*
...........*....PARAMOREPARAMORE...*
...............*...PARAMORE....*
..................*..PARAMORE...*
.....................*.....*
......................*..*
.......................*

I ♥ PARAMORE!!!!

`•.¸ )
¸.•)´
(.•´
`*.*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•`
________(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•* )


——————–__——-__
——————-o|-|——/-/o
——————-o|–|—/–/o
——————-o|—|/—/o
———————|——/
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||
———————-||||||———*-*-*
———————-||||||——-*—–*
———————-||||||——*—–*
———————-||||||—-*——*
———————-||||||–*——-*
—————*****||||||*——–*
—————-*—–||||||——–*
—————–*—-0000——-*
——————*—0000——*
——————*—||||||—|-*
—————–*—-0000—|-*
—————-*—–0000–/—*
—————*——||||||/——*
————–*——-(—–)——-*
————-*——————O—*
————*———–*-*—–O—*
———–*———-*—-*—–O—-*
———-*———*——–*———-*
———*——–*————*———-*
——–*——-*—————-*———*
♪ ♫
╔═══╗ ♪
║███║ ♫ Paramore★
║ (●) ║
╚═══╝


´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶H A N O N 9 7¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ Únete
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ a 
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ Mi
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ Circulo 
´´´´´´´´´´´´¶¶ 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´..…
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´… *.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´…
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´… *.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/…
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´///…
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´/////
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´/////I ♥ яOCk
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´/////´´´´´´¶.… ..*.
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´/////´´´´´´¶¶. *.* *.*.
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´/////´´´´¶¶¶¶¶.* .* *. **
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶/////¶¶¶¶¶¶¶¶¶.* *. *.*
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶/////¶¶¶¶¶¶¶¶¶.* .* *.*.
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶/////¶¶¶¶¶¶¶¶. ..*.*.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶/////¶¶¶*¶¶*¶¶.* .* .* *.
´´´´´´¶¶¶¶¶¶ttttt¶¶¶¶*¶¶¶¶¶.* *. *.*
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.* .* *
.´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . * .*. *.
•°¤*(¯`° Hanon_97 °´¯)*¤°•
*'¨'*♥.¸¸.♥*'¨'*♥.¸¸.♥*'¨'*"*

○ ● ◘ ◙ ◦ ☺☻ ☼ ♀ ♂ ♠ ♣ ♥ ♦ ♪ ♫
○ ● ◘ ◙ ◦ ☺☻ ☼ ♀ ♂ ♠ ♣ ♥ ♦ ♪ ♫
○ ● ◘ ◙ ◦ ☺☻ ☼ ♀ ♂ ♠ ♣ ♥ ♦ ♪ ♫


____( @ @ )
ooO__(_)__Ooo____ 
___|___|___|___|___|__ 
_|___|___|___|___|__ 
___|___|___|___|___|__ 


█║▌│ █│║▌ ║││█║▌ │║║█║
τσdσs lσs Dεяεcнσs яεsεяvαdσs.
no copιar,pleaѕe™
SE ORIGINAL , NO COPIES / BE ORIGINAL , DON'T COPY ^^
cσρчяιgнτ 2012|| ★

Statistiche

 • Numero di volte al centro dell'attenzione: 0
 • Distintivi: 80
 • Blingee Oro: 26
 • Blingee Argento: 108
 • Stamp contribuiti: 534
 • Cartoline: 0
 

Commenti

Deleted_avatar

lbx98 ha detto:

4019 days fa
hola!!
yo soy laura tù???
Fernandiux3

Fernandiux3 ha detto:

4063 days fa
Por favor agrega a Una amiga mia 
no tiene amigos
http://blingee.com/user_circle/join/16819143
agregala por favor

Please add a friend of mine
has no friends
http://blingee.com/user_circle/join/16819143
Add it please
nicigirl28.10.1995

nicigirl28.10... ha detto:

4120 days fa
you like the movie percy jackson?
than join us!
http://blingee.com/group/64176-Percy-Jackson-Thieves-in-Mount-Olympus
princessdemi16

princessdemi16 ha detto:

4125 days fa
Holis como estas espero que super , bueno me puedes hacer el favor de votarme este blingee http://bln.gs/b/1sc0du  y si tu quieres que vote los tuyos no dudes en enviarmelos !!
Bueno cdt !!! ayios ♥ :)
flowistar

flowistar ha detto:

4148 days fa
no pasa nada jeje y muchas gracias >/////< asi que estas en secundaria jeje yo a comienzos de marzo la empiezo , jejee te deseo mucha suerte para pasar a segundo de secundaria, pero estoy segura que no la nesecitas xq eres una persona inteligente^-^
flowistar

flowistar ha detto:

4148 days fa
tengo 12 y este 9 de febrero cumplo 13 wiiiiii jejeje y tu?
flowistar

flowistar ha detto:

4148 days fa
YO TAMBIEN TE QUIERO MUCHO AMIX!!!
ERES SUPER ^-^

Desideri scrivere un commento?

Iscriviti a Blingee (per un account gratuito),
Accesso (se sei già un utente registrato).