n o b o d y 8 8 8

Visualizzazione feed Visualizzazione miniature
Spiel-im-Sand-Tag am 11.08.2022
MЄ || ЄMƠ
Ɩ ƬӇƖƝƘ Ɩ ƧӇƠƲԼƊ ƓƠ ƧƠMЄƜӇЄƦЄ ЄԼƧЄ. Ɩ'M ƝƠƬ ӇƛƤƤƳ ƛƝƳMƠƦЄ, ƖƬ'Ƨ ƝƠƬ MƳ ƤԼƛƇЄ
MЄ || ЄMƠ, ƬЄƛԼ/ƬƲƦƢƲƠƖƧЄ ƔЄƦƧƖƠƝ
ᗷᖇᗴᑎᗪᗩ ᔕᗝᑎǤ
ᗷᖇᗴᑎᗪᗩ ᔕᗝᑎǤ
ƧƛƊƝЄƧƧ, ԼƠƝЄԼƖƝЄƧƧ, ƬЄƛƦƧ
ƘƠƊƛ ƘƲMƖ
ƁƦƠƠƘЄԼԼЄ ƁƠƝЄƧ & MƛƬƬ || ЄMƠ ƧƇЄƝЄ ƇƠƲƤԼЄ
ʂσ ʂƈҽɳҽ
MЄ [ҲҲƬЄƝƧӇƖƊƛƦƘҲҲ] || ЄMƠ
нєι∂ι мιgнту вєαя || ємσ ѕ¢єиє