blue

Visualizzazione feed Visualizzazione miniature

✿Sylveon✿

✿Sylveon✿
 • Attualmente 3.5/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

6 Voti.

28/4/24

✿Sylveon✿

✿Sylveon✿
 • Attualmente 3.4/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

5 Voti.

28/4/24

✿David Lymeon✿

✿David Lymeon✿
 • Attualmente 3.4/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

5 Voti.

my oc 25/4/24

✿Glaceon & Sylveon✿

✿Glaceon & Sylveon✿
 • Attualmente 3.7/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

6 Voti.

25/4/24

I've got your soul <3

I've got your soul <3
 • Attualmente 3.3/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

7 Voti.

21/4/24
ZaharaBlue
ZaharaBlue (31 days fa)
Beautiful 5*

✿Daroach✿

✿Daroach✿
 • Attualmente 5.0/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

2 Voti.

30/3/24

✿Vaporeon✿

✿Vaporeon✿
 • Attualmente 4.5/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

8 Voti.

10/2/24 sorry if not that active since i have alot of school/homework >_<
Biutza_Maria
Biutza_Maria (104 days fa)
Beautiful!! 5*
Beyonce_Girl
Beyonce_Girl (103 days fa)
beautiful 

ȝעȝՐՎ ԺԹՎ ɿՏ ʝՄՏԵ ԹՌԾԵɧȝՐ ԺԹՎ աԹɿԵɿՌԳ ԲԾՐ ՎԾՄ

ȝעȝՐՎ ԺԹՎ ɿՏ ʝՄՏԵ ԹՌԾԵɧȝՐ ԺԹՎ աԹɿԵɿՌԳ ԲԾՐ ՎԾՄ
 • Attualmente 3.7/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

6 Voti.

2024.2.9
wilfried1947
wilfried1947 (106 days fa)
ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥♥♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥♥♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ
LOVELY GREETINGS AND THANKS FOR VOTES & COMMENTS!
ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥♥♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥ ♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥♥♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ
Interesting Blingee
elanor1
elanor1 (106 days fa)
gorgeous

MƖԼЄƳ ƇƳƦƲƧ || ƤƛƦƬƳ ƖƝ ƬӇЄ ƲƧƛ

MƖԼЄƳ ƇƳƦƲƧ || ƤƛƦƬƳ ƖƝ ƬӇЄ ƲƧƛ
 • Attualmente 3.0/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

6 Voti.

2024.2.8
wilfried1947
wilfried1947 (106 days fa)
ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥♥♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥♥♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ
LOVELY GREETINGS AND THANKS FOR VOTES & COMMENTS!
ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥♥♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥ ♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ ♥♥♥ ﭼﺡﻶﮎﺦ
Beautiful Blingee
elanor1
elanor1 (106 days fa)
beautiful

✿Elfilin✿

✿Elfilin✿
 • Attualmente 3.9/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

11 Voti.

1/1/24
Klaudia_1998_
Klaudia_1... (144 days fa)
Beautiful 5*
ZaharaBlue
ZaharaBlue (143 days fa)
Beautiful 5*

ᏰᏒᎧᎧᏦᏋᏝᏝᏋ ᏰᎧᏁᏋᏕ || ᏋᎷᎧ ᏕፈᏋᏁᏋ

ᏰᏒᎧᎧᏦᏋᏝᏝᏋ ᏰᎧᏁᏋᏕ || ᏋᎷᎧ ᏕፈᏋᏁᏋ
 • Attualmente 3.9/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

11 Voti.

2023.12.31
ZaharaBlue
ZaharaBlue (143 days fa)
Gorgeous 5*

Sҽʅҽɳα Gσɱҽȥ

Sҽʅҽɳα Gσɱҽȥ
 • Attualmente 4.4/5 stelle.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

9 Voti.

2023.12.30
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | 250