asking

Visualizzazione feed Visualizzazione miniature
ƛƧƘƖƝƓ ƛԼЄҲƛƝƊƦƖƛ
ƛƧƘƖƝƓ ƛԼЄҲƛƝƊƦƖƛ
ƊƛƝƝƳ ƜƠƦƧƝƠƤ ƑƦƠM ƛƧƘƖƝƓ ƛԼЄҲƛƝƊƦƖƛ
ƁЄƝ ƁƦƲƇЄ ƑƦƠM ƛƧƘƖƝƓ ƛԼЄҲƛƝƊƦƖƛ
ƊƛƝƝƳ ƜƠƦƧƝƠƤ ƑƦƠM ƛƧƘƖƝƓ ƛԼЄҲƛƝƊƦƖƛ
ƛƧƘƖƝƓ ƛԼЄҲƛƝƊƦƖƛ
๖ēຖ ๖rน¢ē fr໐๓ คŞkiຖງ คlēxคຖ໓riค
Dαɳɳყ Wσɾʂɳσρ ϝɾσɱ Aʂƙιɳɠ Aʅҽxαɳԃɾια
I Was Once,Possibly,Maybe,Perhaps a Cowboy King
B e n;♥ Asking Alexandria lml
Danny :3'
Stand Up And Scream*_*