live

Visualizzazione feed Visualizzazione miniature
Love Live! Christmas
【Ⱨ₳₱₱Ɏ Ⱨ₳ⱠⱠØ₩ɆɆ₦】
Umi
Flower Nozomi Tojo
Anime in green
【§êïzê †hê Ðå¥ ðr Ðïê rêgrꆆïñg †hê †ïmê ¥ðµ lð§†】
RIKO AND CHIKA
Honoka Love Live Rainbows
Live Report
ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ'ᴠᴇ ɢᴏᴛ ᴀ sᴍɪʟᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴄᴏᴜʟᴅ ʟɪɢʜᴛ ᴜᴘ ᴛʜᴇ ᴡʜᴏʟᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
-
Kotori Christmas