Condividi: i loved you being by my sho...

Dimensioni: 138x160 (1 di 4)
[Dimensioni consigliate per immagine predefinita di Myspace]
i loved you being by my shoulder..................
 
Dimensioni: 345x400 (2 di 4)
i loved you being by my shoulder..................
 
Dimensioni: 242x280 (3 di 4)
i loved you being by my shoulder..................
 
Dimensioni: 78x90 (4 di 4)
i loved you being by my shoulder..................